Rezultatele căutării

Privacy policy

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

RARESIM INVEST SRL cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar, nr. 13, sc. 2, ap. 17, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului din Cluj-Napoca sub numarul J12/1353/2010, cod fiscal RO 27302752, in calitate de operator si imputernicit, prelucreaza date cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de reclama, marketing, publicitate, statistici, comunicatii electronice, vanzare.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate si prelucrate pana la revocarea consimtamantului. RARESIM INVEST SRL respecta confidentialitatea identitatii utilizatorilor paginii de internet a societatii. In general, utilizatorii pot vizita www.florestirezidential.ro fara a comunica societatii identitatea lor sau a dezvalui orice informatii personale despre ei insisi.

Exista situatii in care RARESIM INVEST SRL poate avea nevoie de informatii referitoare la utilizatori, de natura celor privind numele, telefonul si adresa de e-mail. Utilizatorului i se va solicita sa ofere aceste informatii in mod voluntar. RARESIM INVEST SRL va lua toate masurile de siguranta necesare pentru a proteja informatiile pe care utilizatorii le comunica societatii.

RARESIM INVEST SRL nu va vinde informatiile personale ale utilizatorilor nici unei alte societati sau agentii terte sau persoane si nu va comunica/publica asemenea informatii, cu exceptia cazurilor in care o asemenea cerinta emana din lege, de la autoritati competente de supraveghere.

Conform Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aveti garantat dreptul de a solicita operatorului, informatii in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii si a dreptului de a va opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Dreptul de acces al persoanei vizate Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza date cu caracter personal, categoria acestora, scopul, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi prelucrate datele care o privesc si drept de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii, in situatia in care se contesta exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala iar persoana vizata se opune stergerii, solicitand restrictionarea utilizarii datelor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scop de prelucrare, iar persoanei vizate i se solicita pentru aparea unui drept in instanta; s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant. Persoana vizata are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie Persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, daca privesc marketingul direct. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Nu se aplica in cazul in care decizia:

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date;

b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

Mai multe informatii despre Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) regasiti online.

Regasiti aceasta politica si aici

Compara